۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

آموزش طراحی مبدل های حرارتی بر اساس استاندارد TEMA و نرم افزار HTRI
آموزشی

آموزش نرم‌افزار HTRI

با آموزش نرم‌افزار HTRI می توانید انواع مختلف تجهیزات انتقال حرارت مانند مبدلهای حرارتی، کوره ها و … را طراحی، شبیه سازی و ارزیابی کنید.

بیشتر بخوانید »