۵ مهر ۱۴۰۲

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

دکتر مهدی زمانی
اخبار

دکتر مهدی زمانی

دکتر مهدی زمانی (Dr Mehdi Zamani) (دکتر مهدی الزمانی) کارآفرین، مدرس و کوچ کسب و کار و نیز مشاور در زمینه خوردگی، انتخاب مواد و پوشش ها دارای دکتری مهندسی مواد_ شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران می باشد.

بیشتر بخوانید »