اسپینل

اسپینل اسپینل (MgAl۲۰۴)             (spinel) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

تیتانیا

تیتانیا (TiO۲)                     (titania) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

سیلیکا

سیلیکا (SiO۲)                             (silica) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

منیزیا

منیزیا (MgO)                    (magnesia) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

برلیا

برلیا (BeO)                       (beryllia) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

توریا

توریا (Th0۲)                      (thoria) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

زیرکونیا

زیرکونیا زیرکونیا (ZrO۲)                  (zirconia) محتوی این صفحه به زودی بارگذاری خواهد شد.

کاربید سیلیسیم

کاربید سیلیسیم (سیلسیم کارباید) (SiC) نقطه ذوب بالا، سختی بالا، دانسیته پایین، مقاومت به سایش عالی، مقاومت به خوردگی بالا، مدول الاستیک بالا و ضریب انبساط حرارتی پایین دارد. مقدمه سرامیک­ های کاربیدی با پیوند کووالانسی به عنوان مهم­ترین رده از سرامیک­ های دیرگداز برای کاربردهای مختلف در دمای محیط و در دماهای بالا شناخته […]

آلیاژهای حاوی نیکل-آهن

آلیاژهای حاوی نیکل-آهن (Nickel iron alloys) که با نام آلیاژهای نیکل آهن یا آلیاژهای آهن نیکل (Iron–nickel alloy) نیز شناخته می‌شوند ، گروهی از آلیاژهای غیرآهنی هستند که ضریب انبساط حرارتی پایینی دارند . این آلیاژها در صنایع هوایی ، توربین‌های گازی ، ابزارهای دقیق و غیره کاربردهای زیادی دارند .

آلومینا

آلومینا یا آلومینیوم اکسید Al۲O۳ Alumina یک عایق الکتریکی عالی و یکی از پرکاربردترین سرامیک های اکسیدی یا مواد سرامیکی پیشرفته است. آلومینا ترکیبی از خواص مکانیکی الکتریکی عالی را ارائه می دهد که منجر به طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی  می شود. خواص آلومینا آلومینا همچنین به عنوان آلومینیوم اکسید یا […]