۱۸ اسفند ۱۳۹۹

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

سوپر آلیاژها به طور کلی برای کاربردهای دمای بالا طراحی و ساخته شده اند. سوپر آلیاژها در برابر خوردگی و اکسیداسیون (اکسایش) دمای بالا مقاوم هستند و قابلیت حفظ خواص مانند استحکام در دمای بالا (تا بیش از یک سوم (یا حدودا 80 درصد) نقطه ی ذوب آلیاژ) را دارند. سوپر آلیاژها در صنایع مختلفی از جمله هوافضا، دریایی، پزشکی، نظامی، هسته ای و ... کاربرد دارند.

سوپر آلیاژها یا ابر آلیاژها

سوپر آلیاژها یا ابر آلیاژها ( Superalloys ) به طور کلی برای کاربردهای مهندسی در دماهای بالا طراحی و ساخته شده اند و این مواد در برابر خوردگی و اکسیداسیون دمای بالا مقاومت خوب و مناسبی دارند . عمر مفید سوپر آلیاژها نسبت به آلیاژهای نیکل و فولادها چندین برابر می باشد .

خواص سوپر آلیاژها یا ابر آلیاژها

سوپر آلیاژها در برابر خوردگی و اکسیداسیون ( اکسایش ) دمای بالا مقاوم بوده و قابلیت حفظ خواص خود مانند استحکام در دمای بالا ( تا بیش از یک سوم ( یا ۸۰ درصد ) نقطه ی ذوب آلیاژ ) را دارند . از ویژگی های اصلی سوپر آلیاژها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • پایداری و استحکام مناسب در دماهای کاری بالا ( استحکام مکانیکی عالی )
  • مقاوم در برابر خزش در دماهای کاری بالا
  • مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون در دماهای کاری بالا
  • مقاوم در برابر تغییر شکل های حرارتی در دماهای کاری بالا

کاربرد سوپر آلیاژها یا ابر آلیاژها

سوپر آلیاژها در صنایع مختلفی از جمله هوافضا ، دریایی ، پزشکی ، نظامی و هسته ای و سایر صنایع کاربردهای گسترده و فراوانی دارند . استفاده از سوپرآلیاژها در صنایع مختلف با توجه به ویژگی های منحصر به فرد روز به روز در حال افزایش می باشد .

انواع سوپر آلیاژها بر اساس ترکیب شیمیایی

 سوپر آلیاژها بر اساس ترکیب شیمیایی ( عنصر اصلی تشکیل دهنده ساختار آن ها ) به سه گروه اصلی زیر دسته بندی می شوند :

هر سه گروه سوپر آلیاژها دارای ساختار کریستالی مکعب با سطح مرکزدار (FFC, Face Centered Cubic) می باشند .

دسته بندی سوپر آلیاژها براساس روش تولید

سوپر آلیاژها بر اساس روش تولید آنها نیز به چهار گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند :

  • سوپر آلیاژهای کارپذیر
  • سوپر آلیاژهای متالورژی پودر
  • سوپر آلیاژهای پلی‌کریستال ریختگی
  • سوپر آلیاژهای تک کریستالی انجماد جهت دار