۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

این نوع سرامیک ها با توجه به ترکیب به نیتریدها، کاربیدها، بورایدها و ... دسته بندی می‌شوند که برخی از پرکاربردترین آن‌ها در این قسمت آورده شده است.

سرامیک های غیر اکسیدی

تقسیم بندی سرامیک های مهندسی

سرامیک های مهندسی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

  • سرامیک های اکسیدی     (Pure oxide ceramics)
  • سرامیک های غیر اکسیدی (Non-oxidized ceramics)

سرامیک های غیر اکسیدی

این نوع سرامیک ها با توجه به ترکیب طبقه بندی می‌شوند که برخی از پرکاربردترین آن‌ها در زیر آمده‌اند:

  • نیتریدها (Ceramic nitrides)

مانند  BN، TiN، Si۳N۴، GaN، AlN

تیتانیم نیترید (Titanium nitride or tinite) (TiN)

نیترید آلومینیوم (Aluminium nitride) (AlN)

  • کاربیدها (Ceramic carbides)

مانند SiC، TiC، WC

کاربید سیلیسیم (SiC) Silicon carbide

کاربید تیتانیم (TiC) Titanium carbide

کاربید تنگستن (WC) Tungsten carbide

کاربید بور (B۴C) boron carbide

  • بورایدها (Ceramic borides)

تیتانیم بوراید (TiB۲)