آموزش نرم افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی Clemex

آموزش آنالیز تصاویر میکروسکپی Clemex

آموزش نرم افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی Clemex در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام برگزار می شود. که شامل کامل ترین سرفصل ها از تمامی گرایش ها می باشد. دوره جامع و تخصصی نرم افزارهای قدرتمند کلمکس Clemex و ایمیج جی  image j در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام برگزار می شود. که شامل کامل ترین […]

آموزش نرم افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی ImageJ

آموزش آنالیز تصاویر میکروسکپی Image J

آموزش نرم افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی ImageJ در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام برگزار می شود. که شامل کامل ترین سرفصل ها از تمامی گرایش ها می باشد. دوره جامع و تخصصی نرم افزارهای قدرتمند کلمکس Clemex و ایمیج جی  image j در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام برگزار می شود. که شامل کامل ترین […]

دوره جامع آموزش نرم افزارهای آنالیز تصاویر میکروسکپی ImageJ and Clemex Software

آموزش نرم افزارهای آنالیز تصاویر میکروسکپی ImageJ and Clemex Software

دوره جامع آموزش نرم افزارهای آنالیز تصاویر میکروسکپی ImageJ and Clemex Software در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام برگزار می شود. که شامل کامل ترین سرفصل ها از تمامی گرایش ها می باشد. سرفصل هایی مانند محاسبه درصد فاز، محاسبه اندازه دانه، محاسبه ضخامت لایه پوشش دهی شده، محاسبه درصد تخلخل، اندازه گیری SDAS و…. […]