۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

درخواست همکاری با شرکت

به اعتقاد ما، مهم ترین و ارزشمندترین ویژگی هر شرکتی، سرمایه‏ های انسانی متخصص، خلاق و متعهد آن است که موجب افتخار آن شرکت هستند. لذا شرکت پیشگامان توسعه مواد سام از ابتدا، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داده و شرکت پیشگامان توسعه مواد سام بر اساس نیازهای خود نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که از طریق فرم موجود در سایت تکمیل شوند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان همکاری با شرکت :

  • پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس رویه‌های تعریف شده، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی شرکت برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
  • تکمیل فرم همکاری برای شرکت تعهدی ایجاد نمی‌کند.
  • تقاضای همکاری با شرکت فقط با تکمیل اطلاعات شما در سایت شرکت انجام می‌گیرد.

فرایند جذب در پیشگامان توسعه مواد سام

استخدام در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام، بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:

فرم­های استخدامی که تکمیل و ارسال شده اند، در پایگاه یا بانک اطلاعاتی رزومه­ ها ثبت می­ شوند و در زمان نیاز به نیروی انسانی مورد بررسی قرار می­ گیرند.

در صورت نیاز به نیروی انسانی، رزومه­ های موجود در بانک اطلاعاتی با شرایط احراز اولیه (تخصص، دانش و نجربه مورد نیاز برای احراز شغل) تطبیق داده می­ شوند تا از وجود قابلیتهای مورد نیاز و توانایی­ های لازم برای استخدام اولیه اطمینان حاصل شود.

متقاضی برخوردار از رزومه مناسب، در جریان مصاحبه حضوری مورد ارزیابی قرار می­ گیرد. در صورت تایید صلاحیت متقاضی، انجام مراحل بعدی جذب انجام می­ گیرد.

مدیریت ارشد شرکت، پرونده و نتایج ارزیابی های متقاضی در مراحل قبلی را بررسی می­ کند و با توجه به خط مشی­ ها و سیاست های کلی شرکت، استخدام فرد متقاضی را تایید یا رد می­ نماید.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.