۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

ارزیابی پروژه

متعالی ترین هدف تحصیلات، برطرف کردن نیاز ها و مشکلات صنعت است. از اینرو شرکت پیشگامان توسعه مواد سام یکی از اهداف اصلی خود را رفع مشکلات صنعتی و دانشگاهی قرار داده است.

جهت بررسی دقیق درخواست شما، نیاز به آنالیز ملزومات اساسی پروژه می باشد. شما با تکمیل چک لیست ارزیابی اولیه پروژه، کمک شایانی به پیشبرد این پروژه خواهید کرد.

ابتدا باید عضو سایت شوید (میتوانید با استفاده از دکمه ثبت نام، عضو سایت شوید) سپس فرم ارزیابی اولیه پروژه، جهت دریافت مشاوره و وارد کردن مشخصات پروژه، برایتان نمایش داده خواهد شد.

فرم ارزیابی پروژه