۲۴ تیر ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

مواد مهندسی به سه گروه اصلی فلزات و آلیاژها (Metals and Alloys)، مواد غیرفلزی (Non-Metallic Materials) و پوشش ها (Coatings) تقسیم بندی می شوند. فلزات وآلیاژها به سه گروه آلیاژهای آهنی (Ferrous Alloys)، فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (Non-Ferrous Alloys) و سوپرآلیاژها (Supperalloys) تقسیم بندی می شوند.

فلزات و آلیاژها

فلزات و آلیاژها ( Metals and alloys ) گروه ای از مواد مهندسی هستند که دارای چقرمگی و انعطاف پذیری بالا ، هدایت الکتریکی و حرارتی مناسب ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت شکل پذیری و قابلیت جوشکاری خوبی هستند .

آلیاژها با افزودن عناصری به فلز پایه ایجاد می شوند . نقش عناصر افزودنی در تمام آلیاژها بهبود خواص گوناگون فلز پایه می باشد . مثلا آلیاژهای آهنی نسبت به آهن خواص مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون ، مقاومت به سایش و مقاومت مکانیکی بهتری خواهند داشت . با آلیاژ کردن فلزات، علاوه بر اینکه خواص فلز پایه حفظ می شود ، عناصر افزودنی باعث بهبود خواص و عملکرد آلیاژ مثلا مقاومت حرارتی ، مکانیکی و خوردگی نسبت به فلز پایه می شود .

انواع و دسته بندی فلزات و آلیاژها

در کاربردهای مهندسی ، مواد به سه گروه اصلی زیر دسته ­بندی می ­شوند :

 • فلزات و آلیاژها (Metals and Alloys)
 • مواد غیرفلزی (Non-Metallic Materials)
 • پوشش­های سطحی (Coatings)

فلزات وآلیاژها در کاربردهای مهندسی به سه گروه زیر دسته بندی می شوند :

در شکل زیر دسته بندی کلی فلزات و آلیاژها آورده شده است :

هر سه زیر مجوعه ی فلزات و آلیاژها دارای زیر مجموعه هایی هستند که هر کدام دارای اعضایی هستند که در صفحات مربوطه به توضیح کامل آنها پرداخته شده است .

آلیاژهای آهنی ( Ferrous Alloys ) به دو گروه اصلی دسته بندی می شوند :

 • فولادها ( steels )
 • چدن ها ( Cast irons )

در جدول زیر دسته بندی کلی فلزات و آلیاژها آورده شده است .

فلزات و آلیاژهای غیرآهنی ( Non-Ferrous Alloys ) شامل تمام گروه های از مواد هستند که عنصر اصلی و زمینه آن عنصری به غیر از آهن می باشد. به طور مثال گروه های زیرجزء فلزات و آلیاژهای غیر آهنی محسوب می شوند :

 • آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم  ( Aluminium & Aluminium base Alloys )
 • نیکل و آلیاژهای پایه نیکل  ( Nickel & Nickel base alloys )
 • مس و آلیاژهای پایه مس  ( Copper & Copper Base Alloys )
 • آلیاژهای پایه تیتانیم  ( Titanium & titanium base alloys )
 • آلیاژهای پایه منیزیم  ( Magnesium & magnesium base alloys )
 • کبالت و آلیاژهای پایه کبالت  ( Cobalt and Cobalt base alloys )
 • روی و آلیاژهای پایه روی  ( Zinc and zinc base alloys )
 • تنگستن و آلیاژهای پایه تنگستن ( Tungsten and basic tungsten alloys )

سوپر آلیاژها بر اساس ترکیب شیمیایی ( عنصر اصلی تشکیل دهنده ) به سه گروه اصلی دسته بندی می شوند :

 • سوپر آلیاژهای پایه نیکل ( nickel-base superalloys )
 • سوپر آلیاژهای پایه کبالت ( Cobalt-base superalloys )
 • سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل ( iron- nickel base superalloys )