۵ مهر ۱۴۰۲

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها

دوره آموزشي انتخاب فولاد در صنعت شناسايي، انتخاب و كاربرد فولادها

دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت (شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها) در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام با بهره گیری از اساتید خبره به صورت خصوصی و گروهی برای شرکتها، دانش پژوهان و مهندسین به شکل حضوری و مجازی برگزار می کند.

کتاب کلید فولاد Key to Steel جامع ترین مرجعی است که دارای اطلاعات در مورد انواع مختلف فولادها و آلیاژهای آنها می باشد که اطلاعات مفید و ارزشمندی در اختیار مهندسین رشته های مختلف از جمله مهندسین مواد، مکانیک، ساخت و تولید، مهندسین طراح صنعتی، همچنین مهندسین و دانشجویان عمران قرار می دهد. ترکیب شیمیایی و طبقه بندی فولادهای آلیاژی، خواص فیزیکی و مکانیکی آنها، شرایط عملیات حرارتی انواع فولادها، استانداردهای مختلف نامگذاری و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر برخی از اطلاعات قابل استخراج از کلید فولاد Key to Steel  می باشند که در کتاب کلید فولاد گردآوری شده است. در دوره آموزشی کاربرد و انتخاب فولادها بر مبنای نرم افزار و کتاب کلید فولاد  Key to Steel علاوه بر آموزش کامل مباحث کتاب کلید فولاد، اطلاعات مفید، کاربردی و جامع ای در مورد انتخاب فولاد در صنایع مختلف نیز ارائه می شود.

زمان مورد نیاز جهت ارائه دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت

دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها بسته به سرفصلهای مورد نیازشرکت ها و مخاطبین از ۲ روز الی ۵ روز ( ۱۶  الی ۴۰ ساعت)  قابل ارائه است.

سر فصل کامل مطالب دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت (شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها)

پیشگفتار و معرفی دوره

بخش اول: مقدمه

  1. مروری بر متالورژی فولاد

فصل اول: آشنایی با صنعت فولاد

۲- اهمیت فولاد

۳- آشنایی با پروسه تولید فولاد

۴-  محصولات فولادی

۵- فیلم آشنایی با فورج (قالب باز)

۶- فیلم آشنای با فورج (قالب بسته)

۷- مقایسه محصولات فورج و ریختگری

۸- فیلم تولید ریل قطار

۹- تعریف چند اصطلاح مربوط به گواهینامه فولاد

فصل دوم: طبقه بندی فولادها

۱۰- طبقه بندی فولادها بر اساس عنصر شیمیایی

۱۱-  طبقه بندی فولادها بر اساس درصد کربن

۱۲- کاربرد فولادها براساس درصد کربن و عنصر آلیاژی (قسمت اول)

۱۳- کاربرد فولادها براساس درصد کربن و عنصر آلیاژی (قسمت دوم)

۱۴- خواص و کاربرد فولادهای ساده کربنی

۱۵- آشنایی با مفهوم استاندارد

۱۶- معرفی استاندارهای مهم طبقه بندی فولادها

بخش دوم: نامگذاری فولادها بر اساس استانداردهای بین المللی

فصل سوم :گروه بندی فولادها بر اساس استانداردهای اروپایی DIN و EN

۱۷-  نامگذاری فولادهای ساختمانی

۱۸- معرفی عملیات حرارتی آنیل و نرماله

۱۹- خواص فولادهای ساختمانی بر اساس استاندارد EN10025-2

۲۰- نامگذاری فولادهای ساده کربنی و کم آلیاژی

۲۱- نامگذاری فولادهای پرآلیاژی و شماره اروپایی فولاد

فصل چهارم: گروه بندی فولادها بر اساس سیستم آمریکایی AISI  (استانداردهای AMS/SAE )

۲۲- نامگذاری فولادهای ساده کربنی و کم آلیاژی

۲۳- نامگذاری فولادهای ابزار و معرفی گریدهای مختلف آن

۲۴- مثال نامگذاری فولادهای ابزار و نامگذاری فولادهای زنگ نزن

فصل پنجم: آشنایی عمومی با فولادهای زنگ نزن

۲۵- معرفی و تاریخچه فولادهای زنگ نزن

۲۶- مکانیزم جلوگیری از خوردگی و طبقه بندی فولادهای زنگ نزن بر اساس فاز زمینه

۲۷- آشنایی با فولادهای زنگ نزن آستنیتی  (بخش اول)

۲۸- آشنایی با فولادهای زنگ نزن آستنیتی  (بخش دوم)

۲۹- آشنایی با فولادهای زنگ نزن فریتی

۳۰- آشنایی با فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی

۳۱- آشنایی با فولادهای زنگ نزن دوفازی و رسوب سخت

فصل ششم: گروه بندی فولادها بر اساس استاندارهای آمریکایی ASTM و ASME

۳۲- آشنایی عمومی با استاندارد ASTM

۳۳- آشنایی عمومی با استاندارد ASME

۳۴- نامگذاری فولادها در استانداردهای ASTM و ASME

فصل هفتم: گروه بندی فولادها بر اساس استاندارد آمریکایی API

۳۵-  نامگذاری فولادها در استاندارد API

فصل هشتم: معرفی سیستم شماره گذاری جهانی مواد ( UNS )

۳۶- شماره UNS مواد

فصل نهم: گروه بندی فولادها بر اساس استاندارد روسی GOST

۳۷- نامگذاری فولادهای ساختمانی و ساده کربنی و آلیاژی

۳۸- فولادهای ابزار و ریختگری و نحوه جستجوی و فولادهای تجاری روسی

بخش سوم: انتخاب فولاد بر مبنای کتاب کلید فولاد

۳۹-  آشنایی با فصلهای مختلف کتاب کلید فولاد

فصل یازدهم: فولادهای با معیار انتخاب بر حسب استحکام و چقرمگی (فصلهای قرمز رنگ کتاب کلید فولاد)

۴۰- فولادهای ساختمانی  (بخش اول فصل ۱ کلید فولاد)

۴۱- فولادهای کربوراسیون  (فصل ۱ کتاب کلید فولاد)

۴۲- فولادهای نیتراسیون  (فصل a1 کتاب کلید فولاد)

۴۳- فولادهای خوش تراش  (فصل b1 کتاب کلید فولاد)

۴۴- نقش عناصر آلیاژی مهم در فولادهای حمال بار

۴۵- فولادهای قابل عملیات حرارتی  (فصل ۲ کتاب کلید فولاد)

۴۶- فولادهای بلبرینگ  (فصل a2 کتاب کلید فولاد)

۴۷- فولادهای فنر، سخت شونده سطحی و اکستروژن سرد  (فصل ۳ ، a3 و b3 کتاب کلید فولاد)

فصل دوازدهم: نقش دما در انتخاب مواد

۴۸- بازه های مختلف دمای کاری در مورد فولادها

فصل سیزدهم: اثر دمای پایین بر رفتار مواد

۴۹- ارتباط دما با چقرمگی

۵۰- انتخاب فولاد برای دمای پایین

۵۱- فولادهای ساده کربنی با کاربرد دمای پایین یا  LTCS  (فصل ۵ کتاب کلید فولاد)

۵۲- فولادهای آلیاژی با کاربرد دمای پایین  (فصل ۴ کتاب کلید فولاد)

فصل چهاردهم: اثر دمای بالا بر رفتار مواد

۵۳- مفهوم خزش در فولاد و معرفی فولادهای با کاربرد دمای بالا

فصل پانزدهم: فولادهای مقاوم به حرارت کروم مولی

۵۴- فولادهای مقاوم به خزش

۵۵- فولادهای سازهای دما بالا و فولادهای مخازن هیدروژن  (فصل a4 و b4 کتاب کلید فولاد)

فصل شانزدهم: فولادهای مقاوم به حرارت زنگ نزن

۵۶- معرفی فولادهای زنگ نزن مقاوم به حرارت

۵۷- فولادهای زنگ نزن پرکربن

۵۸- فولادهای زنگ نزن پایدار شده

۵۹- فولادهای زنگ نزن نسوز

۶۰- نامگذاری گریدهای زنگ نزن ریختگی مطابق سیستم آمریکایی AFS

۶۱- گریدهای پایدار شده کارشده و ریختگی  (فصل ۱۳ و ۱۴ کتاب کلید فولاد)

۶۲- گریدهای نسوز کارشده و ریختگی و گریدهای مقاوم به حرارت رسوب سخت (فصل a12 ، a14 و a11 کتاب کلید فولاد)

فصل هفدهم: فولادهای ساختمانی استحکام بالای ریزدانه (HSLA)

۶۳- معرفی فولادهای استحکام بالا و HSLA

۶۴- آشنایی با کاربرد و مکانیزم تولید فولادهای ریزدانه

۶۵- معرفی گریدهای فولاد استحکام بالا در استاندارد API و ASTM

۶۶- معرفی گریدهای فولاد استحکام بالا در استاندارد EN (فصل ۵ کتاب کلید فولاد)

۶۷- فولادهای ساختمانی مقاوم به هوازدگی  (فصل a5 کتاب کلید فولاد)

فصل هجدهم: فولادهای ابزار با معیار انتخاب سختی (فصلهای سبز رنگ کتاب کلید فولاد)

۶۸- فولادهای ابزار کربنی (فصل ۷ کتاب کلید فولاد)

۶۹- فولادهای ابزار تندبر یا HSS (فصل a7 کتاب کلید فولاد)

۷۰- فولادهای ابزار سردکار  (فصل ۸ کتاب کلید فولاد)

۷۱- فولادهای ابزار گرمکار  (فصل ۹ کتاب کلید فولاد)

فصل نوزدهم: فولادهای با معیار انتخاب خواص فیزیکی (فصلهای قهوه ای رنگ کتاب کلید فولاد)

۷۲- فولادهای سوپاپ یا ولو  (فصل ۱۱ کتاب کلید فولاد)

۷۳- فولادهای غیرمغناطیسی، نسوز و هادی حرارت  (فصلهای ۱۲ ، a12 و b12 کتاب کلید فولاد)

فصل بیستم: فولادهای زنگنزن با معیار انتخاب خواص خوردگی (فصلهای آبی رنگ کتاب کلید فولاد)

۷۴- فولادهای زنگ نزن مقاوم به خوردگی حفره ای و مفهموم عدد PREN (فصل ۱۳ کتاب کلید فولاد)

۷۵- گریدهای پرکاربرد آستنیتی

۷۶- گریدهای پرکاربرد فریتی

۷۷- گریدهای پرکاربرد دوفازی (دوپلکس)

۷۸- گریدهای پرکاربرد مارتنزیتی

۷۹- گریدهای پرکاربرد رسوب سختی

۸۰- فیلرهای جوشکاری فولاد زنگ نزن و گریدهای نسوز  (فصل ۱۴ ، a14 و ۱۵ کتاب کلید فولاد)

بخش چهارم: تطبیق استاندارد، معادل یابی و تعیین گرید فولادها

فصل بیست و یکم: تطبیق استاندارد مطابق کتاب کلید فولاد (فصلهای سیاه رنگ کتاب کلید فولاد)

۸۱- شماره اروپایی فولادها  (فصل a17 کتاب کلید فولاد)

۸۲- تولید کنندگان آلمانی فولاد  (فصل b17 و ۱۸ کتاب کلید فولاد)

۸۳- نحوه معادل یابی فولادها مطابق کتاب کلید فولاد

۸۴- لیست فولادهای غیرآلمانی و معادل یابی آنها  (فصل ۱۹ کتاب کلید فولاد)

فصل بیست و دوم: نام تجاری فولادهای مشهور در ایران

۸۵- برخی نامهای تجاری مشهور در ایران

فصل بیست و سوم: تعیین گرید فولادها

۸۶- اصول تعیین گرید فولاد از روی آنالیز شیمیایی

۸۷- بررسی ده مثال صنعتی از تعیین گرید

فصل بیست و چهارم: معرفی فولادهای خاص

۸۸- فولادهای مارایجینگ  ( Maraging )

۸۹- فولادهای استحکام بالای پیشرفته یا AHSS (فولادهای TRIP و TWIP )

۹۰- فولادهای تجاری شرکت SSAB  (فولادهای Weldox و Hardox )

فصل بیست و پنجم: آشنایی با نرم افزار کلید فولاد و توتال متریا

۹۱- آشنایی با محیط نرم افزار key to steel

۹۲- جستجوی ساده در نرم افزار key to steel

۹۳- جستجوی پیشرفته و نحوه تعیین گرید در نرم افزار key to steel

۹۴- نرم افزار Total Materia و نحوه تعین گرید

اطلاعات تماس برای ثبت نام دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت (شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها)

انتخاب فولاد در صنایع

شرکت پیشگامان توسعه مواد سام با بهره گیری از اساتید خبره با سوابق درخشان صنعتی و همچنین فرهیختگان دانشگاهی با سوابق درخشان علمی، دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت (شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها) را به صورت خصوصی و گروهی برای شرکتها، دانش پژوهان و مهندسین به شکل حضوری و مجازی برگزار می کند.

به صرفه ترین تعرفه ها در کل کشور

با تدریس اساتید مطرح کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی (آموزش حضوری و مجازی) با واحد آموزش، تماس حاصل فرمایید:

دکتر مهدی زمانی

۰۹۱۲۷۶۰۳۵۲۳

۰۹۱۰۰۶۱۷۹۰۵

۰۹۱۰۰۶۱۹۴۵۸

آدرس سایت:

صفحه اینستاگرام: https://instagram.com/sammaterial?igshid=w9jvr75cwm28 @sammaterial

کانال تلگرام: http://t.me/SamMaterial

شرکت پیشگامان توسعه مواد سام تاکنون دوره آموزشی انتخاب فولاد در صنعت (شناسایی، انتخاب و کاربرد فولادها) را برای شرکتهای مختلف برگزار نموده است که از جمله می توان به دوره حضوری برای شرکت نیروگاه منتظر قائم اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 13 =

مطالب مرتبط

آموزش مدیریت خوردگی

آموزش سیستم مدیریت خوردگی

آموزش سیستم مدیریت خوردگی باعث کاهش هزینه ­های مستقیم و غیر مستقیم خوردگی، کنترل و پایش خوردگی در شرکتها، سازمانها و صنایع کشور می شود.

دکتر مهدی زمانی

دکتر مهدی زمانی

دکتر مهدی زمانی (Dr Mehdi Zamani) (دکتر مهدی الزمانی) کارآفرین، مدرس و کوچ کسب و کار و نیز مشاور در زمینه خوردگی، انتخاب مواد و پوشش ها دارای دکتری مهندسی مواد_ شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران می باشد.

دوره آموزشي شیرآلات صنعتی

دوره آموزشی شیرآلات صنعتی

دوره آموزشی شیرآلات ( ولو ) صنعتی (Industrial Valve Training Course) توسط شرکت پیشگامان توسعه مواد سام برای شرکتهای مختلف در سراسر ایران برگزار می